Πρότυπα για προστασία της όρασης


Ατομικά προστατευτικά γυαλιά θα πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τα μάτια και το πρόσωπο στους χώρους εργασίας. Θα πρέπει να εφαρμόζουν στο άτομο ή να προσαρμόζονται ώστε να παρέχουν την κατάλληλη κάλυψη, να είναι άνετα και να επιτρέπουν επαρκή περιφερειακή όραση. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) έχουν αναπτυχθεί για τη δημιουργία ενός ελάχιστου σημείου αναφοράς για τα γυαλιά ασφαλείας, όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις επακόλουθες απαιτήσεις σήμανσης.


Όταν οι εργασιακές δραστηριότητες παρουσιάζουν κινδύνους για τα μάτια, πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικά προστατευτικά γυαλιά, προσωπίδες, γυαλιά ασφαλείας, ή αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές με πλήρη κάλυψη προσώπου. Η επιλογή του είδους προστασίας θα πρέπει να καθορίζεται από τη φύση και την έκταση του κινδύνου που συνδέεται με την κάθε δραστηριότητα βάσει μιας εκτίμησης κινδύνου, των συνθηκών έκθεσης σε αυτούς, του επιπλέον προστατευτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, των αναγκών προσωπικής όρασης και των νομικών απαιτήσεων.


Ευρωπαϊκά Πρότυπα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, διατήρηση και τη διανομή συναφών συνόλων προτύπων και προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ευρωπαϊκών προτύπων (προκαθορισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο). Μεταξύ άλλων σκοπών, προωθούν το ελεύθερο εμπόριο, την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών καθώς και τη λειτουργικότητα των δικτύων.


Ο ρόλος των προδιαγραφών των Ευρωπαϊκών Προτύπων είναι:

 • να ορίσουν μια ελάχιστη απαίτηση όσον αφορά την απόδοση του προϊόντος
 • να προσφέρουν οδηγίες στους χρήστες σχετικά με τις αναμενόμενες επιδόσεις
 • να διασφαλίσουν διαρκή συνέπεια όσον αφορά την ποιότητα
 • και να μειώσουν των κίνδυνο στο χώρο εργασίας

 
Κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την προστασία των ματιών

Πρότυπα – Βασικές (Γενικές απαιτήσεις)

ΕΝ166

Πρότυπο τεχνικής απόδοσης – Το βασικό τεχνικό πρότυπο

 

ΕΝ167

Μέθοδοι οπτικών δοκιμών

 

ΕΝ168

Μέθοδοι δοκιμών πέραν των οπτικών

Πρότυπα - Είδη προϊόντων

ΕΝ169

Φίλτρα συγκολλήσεων και συναφών τεχνικών – Απαιτήσεις διαπερατότητας και συνιστώμενη χρήση

 

ΕΝ170  

Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας – Απαιτήσεις διαπερατότητας και συνιστώμενη χρήση

 

ΕΝ171  

Υπέρυθρα φίλτρα – Απαιτήσεις διαπερατότητας και συνιστώμενη χρήση

 

ΕΝ172

Φίλτρα ηλιακής ακτινοβολίας – Φίλτρα ηλιακής ακτινοβολίας για βιομηχανική χρήση

Πρότυπα – Πεδίο χρήσης  Συγκόλληση                           

ΕΝ175

Εξοπλισμός για την προστασία των ματιών και του προσώπου κατά τη διάρκεια συγκόλλησης και συναφών διαδικασιών

 

ΕΝ379

Προδιαγραφές φίλτρων συγκόλλησης με δυνατότητα μεταβολής και διπλής φωτεινής διαπερατότητας

                                           Λέιζερ

ΕΝ207

Φίλτρα και προστασία ματιών από την ακτινοβολία λέιζερ

 

ΕΝ208

Προστασία ματιών για εργασίες ρύθμισης λέιζερ και για συστήματα λέιζερ

                      Μηχανική/θερμική προστασία    

ΕΝ1731

ματιών και προσώπου για βιομηχανική και μη-βιομηχανική προστασία από μηχανικούς και/ή θερμικούς κινδύνους

 

 Σε τι διαφέρουν τα προστατευτικά γυαλιά από τα κοινά γυαλιά ματιών;


Τα γυαλιά ασφαλείας θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα υψηλότερο πρότυπο αντοχής στην κρούση, σε σχέση με τα κοινά γυαλιά, τα οποία οι επαγγελματίες του οπτικού τομέα συχνά αποκαλούν "γυαλιά οράσεως". Αυτό το υψηλότερο πρότυπο ισχύει τόσο για τους φακούς όσο και για τα πλαίσια των γυαλιών ασφαλείας.


Τα γυαλιά ασφαλείας μπορεί να έχουν συνταγογραφούμενους φακούς ή φακούς χωρίς συνταγή, οι οποίοι ονομάζονται επίσης φακοί "plano". Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την ανθεκτικότητά του πλαισίου και των φακών, τα κοινά γυαλιά συνταγής δε θεωρούνται γυαλιά ασφαλείας, εκτός αν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.


Στις ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας για τους χώρους εργασίας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών κατά την εργασία. Η Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OHSA) του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ επιβλέπει τις πρακτικές ασφάλειας στο χώρο εργασίας και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.


Η OHSA έχει υιοθετήσει πρότυπα για τα γυαλιά ασφαλείας, τα οποία έχουν θεσπιστεί από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (ANSI), έναν ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δημιουργεί πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.


Το πρότυπο ANSI που αφορά στην ασφάλεια των ματιών περιλαμβάνει διάφορους τύπους συσκευών προστασίας των ματιών, συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών (τόσο συνταγογραφούμενων όσο και μη συνταγογραφούμενων), προστατευτικά γυαλιά, μάσκες προσώπου, κράνη και αναπνευστήρες πλήρης κάλυψης προσώπου.


Πρότυπα ANSI για τα γυαλιά ασφαλείας


Το ANSI είναι το ακρώνυμο για το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με κύρια αποστολή την ενίσχυση τόσο της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των ΗΠΑ, όσο και της ποιότητας ζωής, προωθώντας και διευκολύνοντας τα εθελοντικά πρότυπα συναίνεσης και τα συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης και διασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους.


Με άλλα λόγια, το ANSI δημιουργεί ενιαία πρότυπα δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές για μια ποικιλία προϊόντων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς.


Το τμήμα Ζ87.1 αναφέρει το πρότυπο για προσωπικές Επαγγελματικές και Εκπαιδευτικές ατομικές συσκευές προστασίας ματιών και προσώπου. Αυτά τα πρότυπα βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι οι προσωπικές συσκευές προστασίας ματιών και προσώπου παρέχουν την κατάλληλη προστασία από κρούσεις, μη-ιονίζουσα ακτινοβολία και έκθεση σε εκτοξευόμενα υγρά.


Το πρότυπο ANSI Z87.1 έχει ενημερωθεί δυο φορές από το 2003, με αναθεωρήσεις το 2010 και το 2015. Αυτές οι ενημερώσεις επικεντρώνονται στη απόδοση του προϊόντος και προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα διεθνή πρότυπα, διατηρώντας παράλληλα υπόψη, τις ανάγκες των τελικών χρηστών όσον αφορά τους κινδύνους στον χώρο εργασίας καθώς και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις.


Το ισχύον πρότυπο ANSI.1-2015 συνεχίζει να διαφοροποιεί τα προστατευτικά με βάση συγκεκριμένους κινδύνους , δίνοντας επιπλέον έμφαση στη δυνατότητα των χρηστών να επιλέγουν το κατάλληλο προστατευτικό μέσο ανάλογα με το περιβάλλον και την επικινδυνότητα.


Ποιες είναι οι γενικές απαιτήσεις για το ANSI Ζ87.1


Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει ποτέ το έγγραφο ANSI Z87.1, μπορεί να μην κατανοούν πλήρως τι καλύπτει η πιστοποίηση αυτή. Η πιστοποίηση ANSI Z87.1 βοηθά στην προσπάθεια αυτή, παρέχοντας ένα σύστημα πιστοποίησης, οργανωμένο βάσει των κινδύνων που συναντώνται.


Αυτό το πρότυπο δηλώνει ότι η επιλογή των γυαλιών ασφαλείας περιστρέφεται γύρω από αυτό που αντιπροσωπεύει καλύτερα την προστασία που απαιτείται για συγκεκριμένους κινδύνους που υπάρχουν στον χώρο εργασίας. Οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

 • Αμβλεία κρούση
 • Ακτινοβολία
 • Πιτσιλίσματα και σταγονίδια
 • Σκόνη
 • Μικρά σωματίδια σκόνης


Οι περισσότεροι κατασκευαστές γυαλιών ασφαλείας παρέχουν πλέον πληροφορίες για τις συσκευασίες και τα προϊόντα που περιστρέφονται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπα αυτά. Σημειώστε ότι επιτρέπονται επίσης φακοί ασφαλείας με συνταγή, σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Προηγουμένως, θα έπρεπε να έχουν ένα συγκεκριμένο πάχος , ωστόσο οι πιο λεπτοί συνταγογραφούμενοι φακοί επιτρέπονται πια, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις δοκιμών υψηλής κρούσης.


Τι είναι οι διαδικασίες δοκιμών;


Τα πιστοποιημένα από το ANSI Z87.1 γυαλιά ασφαλείας , υποβάλλονται σε εντατικές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι θα προστατεύουν τα μάτια όπως αναμένεται. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν:

 • Βασική και υψηλή κρούση για φακούς και πλαίσια.
 • Έκθεση σε μη-ιονίζουσα ακτινοβολία και χημικά.
 • Αντοχή σε εύφλεκτα υλικά και διάβρωση.


Το παρακάτω βίντεο από την Edge Eyewear κάνει εξαιρετική δουλειά και δείχνει τις διάφορες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα γυαλιά ασφαλείας.Ποιες είναι οι γενικές απαιτήσεις για CAN/CSA Z94.3


Το πρότυπο αυτό αφορά προστατευτικά ματιών και προσώπου για βιομηχανικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από το πρότυπο περιλαμβάνουν: αιωρούμενα σωματίδια/αντικείμενα, θερμότητα/σπινθήρες, πιτσίλισμα χημικών, τετηγμένο μέταλλο, υπεριώδη ακτινοβολία, ορατή και υπέρυθρη ακτινοβολία.


Οι κίνδυνοι που δεν αναφέρονται στο πρότυπο περιλαμβάνουν: ακτινογραφίες, ακτίνες Γ , ακτινοβολία σωματιδίων υψηλής ενέργειας, ραδιενεργό υλικό, λέιζερ. Το πρότυπο περιγράφει επίσης τις δοκιμές απαιτούμενων επιδόσεων, όχι όμως την άνεση, τη διάρκεια ζωής ή την εμφάνιση.


Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν: μετωπική κάλυψη, πλευρική προστασία, οπτικό πεδίο, ανοίγματα εξαερισμού, διαπερατότητα παραθύρων και περιβλήματος, εξαρτήματα πρόσοψης, φακοί κάλυψης, κράνη, κουκούλες, σκουρόχρωμα φίλτρα συγκόλλησης, σκούρα και ανοιχτόχρωμη διαπερατότητα, δείκτης μεταγωγής, μάσκα προσώπου πλήρης κάλυψης, παράθυρα ειδικού σκοπού ή παράθυρα φίλτρων, προστασία κεφαλής και πηγουνιού και μη-ιονίζουσα ακτινοβολία.


Περιγράφονται Γενικές Απαιτήσεις για: αντοχή στην κρούση, ανάφλεξη/ευφλεκτότητα, εξαρτήματα αντικατάστασης, διαφανείς φακούς μηδενικής ισχύος, συνταγογραφούμενα προστατευτικά γυαλιά, φίλτρα μηδενικής ισχύος και φακούς ειδικής χρήσης μηδενικής ισχύος.


Η ανθεκτικότητα στη σύγκρουση περιλαμβάνει δοκιμή ως μια ολοκληρωμένη συσκευή. Εκτός από τα εύκαμπτα εξαρτήματα, η συσκευή θα πρέπει να αντέχει στην κρούση από μια χαλύβδινη σφαίρα 6,4mm που κινείται στα 46,5 m/s, χωρίς την αποτυχία του φακού ή του σκελετού. Τα προστατευτικά συγκόλλησης θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κρούση από μια χαλύβδινη σφαίρα 6,4 mm που κινείται στα 18,0 m/s. Η ανθεκτικότητα σε ανάφλεξη/ευφλεκτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, το προστατευτικό να μην ανάβει κατά την επαφή με τη χαλύβδινη σφαίρα, η οποία έχει φτάσει τη θερμοκρασία των 650°C ή κατά την καύση με ρυθμό που δεν υπερβαίνει τα 75 mm/min.


Οι προδιαγραφές διαφανών φακών και φίλτρων μηδενικής ισχύος περιγράφονται για το μέγεθος, την υπολειμματική ισχύ, την ικανότητα επίλυσης, την πρισματική απόκλιση και τη θολότητα. Τα φάσματα των αποχρώσεων των φακών και των φίλτρων διατιμούνται σε ένα γράφημα από «Καθαρό» έως το 14 για το ελάχιστο ποσοστό, την ονομαστική και τη μέγιστη φωτεινή διαπερατότητα, μέγιστη αποτελεσματική υπέρ-υπεριώδης μέση διαπερατότητα και μέγιστη υπέρυθρη μέση διαπερατότητα.


Ποιες είναι οι γενικές απαιτήσεις για MIL– PRF


Τα βαλλιστικά γυαλιά είναι ένα είδος γυαλιών/ προστατευτικών γυαλιών που προστατεύουν από μικρά βλήματα ή θραύσματα. Τα γυαλιά ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να σώσουν τα μάτια και ενδεχομένως τη ζωή σας σε ακραία περιβάλλοντα. Η πιθανότητα για συγκρούσεις υψηλής ταχύτητας από αιωρούμενα υπολείμματα απαιτεί τη χρήση προστατευτικών γυαλιών που πληρούν ή υπερβαίνουν τα Στρατιωτικά Βαλλιστικά Πρότυπα για τα προστατευτικά ματιών.


Αν και δεν είναι απαραίτητο, συνίσταται όλα τα προστατευτικά ματιών να πληρούν το ANSI Z87.1, αλλά για τα βαλλιστικά προστατευτικά γυαλιά απαιτείται να πληρούν τα στρατιωτικά πρότυπα για τη προστασία από συγκρούσεις. Εν συντομία, το στρατιωτικό πρότυπο των ΗΠΑ απαιτεί τα βαλλιστικά γυαλιά να είναι ικανά να αντέχουν διαμέτρημα πάνω από 15 ίντσες (στα 640 πόδια/δευτερόλεπτο) για το πλαίσιο και 22 ίντσες στα 550-560 πόδια/ δευτερόλεπτο για τους φακούς. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προσδιορίζει τέσσερα επίπεδα προστασίας από συγκρούσεις.


Ποιες είναι οι γενικές απαιτήσεις AS/NZS


Το πρότυπο αυτό εκπονήθηκε από την Επιτροπή Προτύπων για την Προστασία των Ματιών της Αυστραλίας, προκειμένου να αντικαταστήσει τα AS 1337 – 1984 και NZS 5816:1986. Εκδίδεται ως συλλογικό Πρότυπο σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Ενεργητικής Συνεργασίας μεταξύ των Προτύπων Αυστραλίας και των προτύπων της Νέας Ζηλανδίας, με στόχο τη μείωση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των δυο εθνών.

Καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για τα προστατευτικά ματιών και συναφείς φακούς που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία για τα μάτια ατόμων σε βιομηχανικό περιβάλλον. Οι τύποι προστασίας που προσφέρονται αφορούν το τετηγμένο μέταλλο, τα αερομεταφερόμενα σωματίδια και τα θραύσματα, τα επιβλαβή αέρια, τους ατμούς και τα αερολύματα, καθώς και την ηλιακή και οπτική ακτινοβολία στο φυσικό περιβάλλον. Περιλαμβάνονται επίσης οι ενδείξεις για φακούς που υποδεικνύουν το είδος προστασίας που προσφέρεται.


Πεδίο εφαρμογής


Το Πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προστατευτικά ματιών και τους σχετικούς φακούς που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα μάτια ατόμων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, από κοινούς βιομηχανικούς κινδύνους όπως, αιωρούμενα σωματίδια και θραύσματα, σκόνη, εκτοξευόμενα υλικά και τετηγμένα μέταλλα, επιβλαβή αέρια, ατμούς και αερολύματα. Σε αυτό το Πρότυπο απαιτούνται προϋποθέσεις για τις οπτικές ιδιότητες και την χαμηλή, μέση και υψηλή αντοχή στη σύγκρουση και συμπεριλαμβάνονται παραρτήματα που περιγράφουν τις κατάλληλες μεθόδους δοκιμών.


Ο στόχος αυτού του Προτύπου είναι να συμβάλλει στην παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής και άνετης όρασης σε βιομηχανικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαιότητας προστασίας από την ηλιακή και την οπτική ακτινοβολία στο φυσικό περιβάλλον.


Ποιο υλικό φακών είναι το καλύτερο για τα γυαλιά ασφαλείας;


Το πιο δημοφιλές υλικό φακών για τα γυαλιά ασφαλείας είναι το πολυανθρακικό (polycarbonate). Αυτό το υλικό έχει λιγότερο από το μισό βάρος του γυαλιού, έτσι ώστε τα γυαλιά να είναι πιο άνετα. Οι πολυανθρακικοί φακοί είναι επίσης πιο ανθεκτικοί στη κρούση απ’ ότι οι γυάλινοι φακοί.


Έχετε υπόψη ότι το πολυανθρακικό είναι ένα πολύ πιο μαλακό υλικό απ’ ότι το γυαλί. Ακόμη και με επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές, οι πολυανθρακικοί φακοί θα χαράξουν πιο εύκολα από τους γυάλινους φακούς.


Αντί-αντανακλαστική επίστρωση σε γυαλιά ασφαλείας


Η αντί-αντανακλαστική επίστρωση (ή επίστρωση AR) μειώνει τις αποσπάσεις από αντανακλάσεις και συνεπώς, πιθανόν να είναι πιο επιθυμητή για ορισμένες δραστηριότητες που απαιτούν γυαλιά ασφαλείας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επίστρωση AR μπορεί να επηρεάσει την κρουστική αντοχή ορισμένων φακών, οπότε και θα πρέπει να εφαρμοστούν δοκιμές κρουστικής αντοχής μετά την εφαρμογή της επίστρωσης. Ο οπτικός σας ίσως χρειαστεί να επαληθεύσει ότι το οπτικό εργαστήριο έχει πράγματι ελέγξει την καταλληλότητα των φακών για την κρουστική τους αντοχή μετά την εφαρμογή της επίστρωσης.


Η όρασή σας είναι πολύτιμη. Ανεξάρτητα από το αν χρειάζεστε γυαλιά ασφαλείας συνταγογραφούμενα ή μη, η επένδυση που κάνετε για την προστασία των ματιών και της όρασής σας θα αποφέρει μερίσματα, καθώς μειώνετε τον κίνδυνο τραυματισμού των ματιών σας.