Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από τουλάχιστον μια αλλεργία. Κάποιες είναι ήπιες, όπως η αλλεργική ρινίτιδα και κάποιες μπορεί να είναι πιο σοβαρές, θέτοντας τους ανθρώπους σε κίνδυνο σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, όπως αναφυλακτικού σοκ. Οι περισσότεροι άνθρωποι με αλλεργίες ξέρουν ακριβώς πώς να αποφύγουν ότι τις ενεργοποιεί και όταν βρίσκονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως το σπίτι, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το είναι ασφαλείς από αλλεργί
Η ασφάλεια στην εργασία μπορεί να απαιτεί διαφορετική προστασία και διαδικασίες από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες και τις διαδικασίες ασφάλειας του εργοδότη σας.
Βασίζεσαι πολύ στα πόδια σου. Η διασφάλιση της φροντίδας τους αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για κάθε εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή υποδήματος για το επάγγελμά σου. Διότι, ενώ ένα τυπικό σετ ωτοασπίδων ή προστατευτικών γυαλιών ίσως να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και πιθανών κινδύνων, για τη σωστή επιλογή παπουτσιών ασφαλείας απαιτείται πολύ περισσότερη προσοχή.

Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας

Αναρτήθηκε από
“Η πειθαρχία που υπάρχει σε ένα πρόγραμμα ασφαλείας, θα μεταφερθεί και στην παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο. Τα άτομα θα έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της ασφάλειας και του τρόπου με τον οποίο εκτελούν την εργασία τους. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει προς όφελός μας όσον αφορά την παραγωγή και την ποιότητα .” -BenChurch, Βιομηχανίες Kaiser-

Κουτιά πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας

Αναρτήθηκε από
Οι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας απαιτούν από τους εργοδότες να παρέχουν επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν άμεση περίθαλψη σε περίπτωση που τραυματιστούν ή νοσήσουν κατά την εργασία. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για όλους τους εργασιακούς χώρους συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολούν λιγότερο από πέντε εργαζόμενους και των αυτοαπασχολούμενων.
Showing 1 to 5 of 14 (1 Pages)